Hillavas-page-VAS-SMS

سرویس های پیامکی از جمله خدماتی است که شرکت هیلاوس به علاقه مندان ارائه می نماید.

برخی از بهترین سرویس های ارزش افزوده تلفن همراه عبارتند از:

نام سرویسگروهسرشمارهتعرفهکلیدواژه فعال سازیکلیدواژه غیر فعال سازی
جشن بی سابقهمسابقات3054150 تومانJASHNJASHN OFF
آنچه زنان و مردان باید بداننددانش و آموزش2050100 تومان500500 OFF
Simple Englishدانش و آموزش2050150 تومان686686 OFF
اخبار و حواشی فوتبالورزش2050100 تومانفوتبالفوتبال OFF
من کی ام؟دانش و آموزش2050150 تومانMANKIAMMANKIAM OFF
خبر روز همراهاخبار و اطلاع رسانی205035 تومان180180 OFF
عشق اول و آخربهداشت و سلامت2050100 تومان328328 OFF
ماه من روز منبازی و سرگرمی2050100 تومانMAHEMANMAHEMAN OFF
فال حافظفرهنگ، هنر و سرگرمی2050100 تومانNABATNABAT OFF
هم ماهی هابازی و سرگرمی205070 تومانتابستانتابستان OFF
تکنیکهای ظریف معاشرتدانش و آموزش2050100 تومانادبادب OFF
مثل ماه!بهداشت و سلامت2050100 تومان420420 OFF
کافه موسیقیفرهنگ و هنر2050100 تومان234234 OFF
آی بانو!دانش و آموزش2050100 تومانطرفمطرفم OFF
اتاق گفتگوی ازدواجدانش و آموزش3050100 تومانزوجزوج OFF
اتاق گفتگوی دربی پایتختورزش2050150 تومانBB OFF
خطوط مرموزدانش و آموزش2050100 تومانخطخط OFF
از خودت جلو بزندانش و آموزش2050100 تومان989989 OFF
کافه خندهبازی و سرگرمی2050100 تومان289289 OFF
درد دل های خودمونیتالارهای گفتگو2050100 تومانکافهکافه OFF
یکی بود، یکی نبودبازی و سرگرمی2050100 تومانdd OFF
خندهبازی و سرگرمی2050100 تومانKHANDEHKHANDEH OFF
ترفنددانش و آموزش2050100 تومان987987 OFF
مجتمع عشقتالارهای گفتگو2050100 تومان235235 OFF
اسمگولیبازی و سرگرمی2050150 توماناسمگولیاسمگولی OFF
روز نودانش و آموزش2050100 تومان407407 OFF
دوباره می پوشمت لباس!بهداشت و سلامت2050100 تومانوزنوزن OFF
نقل قول های دو زبانهدانش و آموزش305050 تومان982982 OFF
دلشدگانفرهنگ و هنر2050100 تومان744744 OFF
پیامک انرژی زا!فرهنگ و هنر
حیات خلوتفرهنگ، هنر و سرگرمی2050100 تومانسعدیسعدی OFF