Hillavas-page-IVR
سرویس های IVR را می توانید با شماره گیری تلفن مربوطه از گوشی تلفن همراه خود استفاده کنید. IVR سرویسی تعاملی و صوتی است که به کمک گوینده های شناخته شده و خوش صدای رادیو با محتوای غنی به شما عزیزان ارائه می شود. سرویس های برتر هیلاوس در حوزه IVR عبارتند از:

  • فال حافظ با شماره گیری ۹۹۲۲۵۰۵۹ از گوشی موبایل